Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Thanh Am

Có 20 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KH Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trong các cấp hội phụ nữ quận Long Biên, giai đoạn 2022-2026” - Năm 2023

(Tải File đính kèm)

23/KH-BTVVăn bản cấp Quận 22-03-2023
2 Công văn đảm bảo công tác phòng chống dịch tại trường học

(Tải File đính kèm)

263/TTYT-YTCCVăn bản cấp Quận 14-03-2023
3 CV triển khai cuộc thi Book review - Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng lần thứ III năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

14-CV/HĐĐVăn bản cấp Quận 03-03-2023
4 Phương án tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 90

(Tải File đính kèm)

2062/PA-TTYTVăn bản cấp Quận 08-12-2022
5 Công văn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm)

1826/CALB-CSGTTTVăn bản cấp Quận 11-11-2022
6 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

31/KH-PGD&ĐTVăn bản cấp Quận 17-10-2022
7 Phương án tiêm vắc xin Phòng Covid - 19 đợt 60

(Tải File đính kèm)

730/PA-TTYTVăn bản cấp Quận 21-05-2022
8 Thông báo Cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua thuộc quận; Phân công thành viên Hội đồng TĐKT Quận phụ trách, chỉ đạo Cụm thi đua thuộc Quận

(Tải File đính kèm)

11/HĐTĐKT-CTĐVăn bản cấp Quận 19-03-2022
9 Công văn về việc đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” thành phố, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua khen thưởng” năm 2022

(Tải File đính kèm)

8/HĐTĐKTVăn bản cấp Quận 10-03-2022
10 Công văn về việc tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới và Đội viên

(Tải File đính kèm)

109/CV-HĐĐVăn bản cấp Quận 08-03-2022
11 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Tiếp tục thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" giai đoạn 2021 - 2026

(Tải File đính kèm)

01/KH-HĐTĐKTVăn bản cấp Quận 30-01-2022
12 Kế hoạch tổ chức hoạt động "tháng công nhân" quận Long Biên năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp Quận 19-03-2021
13 Công văn đôn đốc thực hiện văn bản số 1190/UBND ngày 19/6/2020 của UBND quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp Quận 28-07-2020
14 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ công nhận hết tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

(Tải File đính kèm)

 Văn bản cấp Quận 19-06-2020
15 Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

(Tải File đính kèm)

3343/QĐ-UBNDVăn bản cấp Quận 18-06-2020
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Thanh Am

Địa chỉ:Tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung :Hiệu Trưởng Trần Thị Thanh Hà

Liên hệ: 0988757401| Email:c2thanham@longbien.edu.vn