Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường THCS Thanh Am

Điạ chỉ: Tổ 20 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Email: c2thanham@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Hà
Trần Thị Thanh Hà

Ngày sinh: 9/7/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0988757401

Email liên lạc: tranthithanhha75@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Lê Thị Ngọc Anh
Lê Thị Ngọc Anh

Ngày sinh: 3/1/1985

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0988455819

Email liên lạc: lengocanh0103@gmail.com

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Thanh Am

Địa chỉ:Tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung :Hiệu Trưởng Trần Thị Thanh Hà

Liên hệ: 0988757401| Email:c2thanham@longbien.edu.vn

 

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích