Hội chợ "Sắc xuân rộn ràng" xuân Quý Mão 2023


Chuyên đề Phòng chống xâm hại trẻ em


Các hoạt động quyên góp - từ thiện


Họp PHHS năm học 2021 - 2022


Bế giảng năm học 2021 - 2022


Sinh hoạt dưới cờ


Đội nghi lễ nhà trường


Tham quan bảo tàng Kỹ thuật


Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2022 - 2023


Đại hội Công đoàn Khóa II - Nhiệm kì 2023 - 2028


Tập huấn - Chuyên đề


Hội nghị kiểm điểm - đánh giá - xếp loại Đảng viên năm 2022


105